Ayak Bileği Burkulmaları

Ayak bileği bağ yaralanmaları sportif ve günlük yaşamda en sık görülen yaralanmalardır. Uluslar arası alanda yapılan çalışmalalarda hergün 27000 ayak bileği bağ yaralanması olduğu bilidirlmiştir. Başka bir deyişle hergün 10000 kişiden birinin ayak bileği burkulmaktadır. Bunların en az yarısı ciddi burkulmalardır.

Basketbol yaralanmalarının %45'i; futbol yaralanmalarının %30'u, atletizm yaralanmalarının %25'i ayak bileğinde olur. ayak bileğinde oluşan yaralanmalarının %75'i bağ yaralanması olup, bunların da %85'i ayağın içe doğru burkulması ile olur ve dış yan bağlar yaralanır.

Anatomik olarak ayak bileği bacağın iki uzun iki uzun kemiği olan tibia (kalın) ve fibula (ince)nın talus (aşık kemiği) ile oluşturduğu eklemdir. Dış tarafta 3 bağ , iç tarafta ise tek ve kuvvetli deltoid bağ vardır. Daha önce belirttiğimiz gibi, daha zayıf olan dış yan bağlar çok daha sık yaralanır. İç yan bağ yaralanmaları daha seyrektir ama daha ciddidir ve iyileşmeleri daha uzun sürer.

Burkulma bir bağ hasarını ifade eder. Hafif yaralanmada (1.derecede) bağda yırtık yoktur, sadece lifleri esnemiştir, uzamıştır. II.derece (orta) yaralanmada bağın bazı lifleri kopmuştur. III.derece (ciddi) yaralanmada bağda tam kopma söz konusudur. Ayak bileğinde en sık yaralan bağ dıştaki ön bağdır. Ciddi, yani III.derece burkulma hem dış ön hemde orta bağın kopmasını ve dolayısıyla eklemde gevşekliği ifade eder.

ayak bileği burkulan birkimseyi gören kişi öncelikle yaralanmanın ciddiyeti hakkında fikir sahibi olmaya çalışmalıdır. Hafif bir burkulmada dahi soğuk uygulama ve bandaj yapmak, sporcunun oyuna devam etmesine izin vermek sakıncalı olabilir. Muayenede belirgin eklem gevşekliği varsa ve koşmaya çalıştığında ciddi bir ağrı ve topallama oluyorsa sportif veya o andaki aktivasyonuna devam edemeyecek demektir. ayak bileği hemen şişerse ve hareket kısıtlılığı gelişirse yine aktivasyonunda kısıtlama olacaktır. 

Çoğu burkulmada başlıca acil tedavi koruma, istirahat, soguk uygulama, kompresyon ve bacagı yükseltmeden oluşur. Bu, duruma göre 1-3 gün sürebilir. Bu sürenin sonuda hemen rehabilitasyona başlanmalıdır. Yere basıldıgında ağrı olduğu sürece o bacak üzerine yük verilmemelidir. Rehabilitasyon yaralanmanın ciddiyetine göre 1-4 hafta sürebilir. Spora döndükten sonra bir süre tekrar burkulma riski yüksektir. Genellikle ikinci burkulma birinciden, üçüncü burkulma ikinciden daha kötüdür.bu nedenle yeterli iyileşmeyi sağlamak için yaralanmadan sonraki 6 hafta bandaj veya bileklik kullanılması uygun olur. Ayak bileği burkulması kötü bir yaralanma değildir, fakat rehabilitasyonla tedavi edilmesi gereken bir yaralanmadır. Sadece istirahat, bandaj ve ilaçla tedavi edilecek bir yaralanma degildir. Böyle tedavi edilirse sıklıkla kronik ayak bileği gevşekliği gelişir.

ERKEN TEDAVİ: Erken tedavi ağrı ve şişkinliğin bir an önce giderilip erkenden rehabilitasyona başlamak için son derece önemlidir. Başlıca şu yöntemlerden oluşur:

KORUMA: Yaralanan bölgeyi ek hasarlardan korumak için koltuk değneği ve hafif ateller kullanılmasıdır.

İSTİRAHAT: Yarlanmaya neden olan hareketten kaçınılmasıdır.

BUZ TORBASI: Şişmeyi azaltmak ve çabuk iyileşmeyi sağlamak için hemen uygulanmalıdır.

KOMPRESYON: Elastik bandajla yapılır ve şişmeyi azaltır.

BACAĞI YÜKSELTME (KALP SEVİYESİNİN ÜZERİNE): Bu da ağrı ve şişliği azaltarak iyiyleşmeyi hızlandırır. 

Kayseri Ortopedi Doktoru

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır

Diz (Parsiyel Diz Protezi) - Total Diz Protezi - Diz Protezi Revizyonu - Menisküs - Ön Çapraz Bağ (Artroskopi) - Kalça (Parsiyel Kalça Protezi) - Total Kalça Protezi (Kalça Revizyonu) - Ayak-Ayak Bileği - Protez Cerrahisi - Omuz ve Dirsek (Omuz Protezi, Omuz Ve Dirsek Kırıkları) - El ve El Bileği - Travmatoloji (Kırık Cerrahisi)

Kayseri Ortopedi Doktorları

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Kayseri Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır

Kayseri'de Ortopedi ve Travmatoloji Merkezi'miz, ortopedi ve travmatoloji alanlarında modern teşhis ve tedavi yöntemlerini başarıyla uygulamaktadır.

Kayseri En iyi Ortopedi Doktorları

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru, sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Kayseri Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır