Prp tedavisi (Platelet Rich Plasma Tedavisi)

[Trombositten zengin plazma (TZP)] Kök hücre mantığından yola çıkan Prp tedavisi (Platelet Rich Plasma) yöntemi, iyileşmeyi hızlandırmayı gerektiren hemen her tür problemin tedavisinde kullanılmaktadır.

PRP tedavisi, hastanın kendi kanı alınarak, belli bir süre ve devirde steril şartlarda özellikle soğutmalı cihazlarda tek ya da iki aşamalı olarak santrifüj edilir. PRP tedavisi ile  elde edilen bu plazma yoğun trombosit (pıhtı hücreleri) mevcuttur. Aktive olmuş trombositler ortama  büyüme faktörleri (growth factors)salgılar.

Prp tedavisi yönteminde, büyüme faktörleri kök hücrelerin göçünü ve çoğalmasını tetikler, ayrıca normal büyüme sürecinde ihtiyaç duyulan faktörleri içerdiğinden doğal olarak zaten var olması gereken mekanizmanın tetiklenmesi ya da teşviki olarak yorumlanabilir. Böylece dokuda yenilenme meydana gelir. Bu yöntemin en önemli avantajı hastanın kendi kanından elde edilmiş olması ve alerji riski taşımamasıdır.

Prp tedavisi, doku mühendisliği en pratik uygulamalarından biridir.  Bilimsel araştırma bulguları ve klinik sonuçlarının cesaret verici olması nedeniyle ugulamaları giderek yaygınlaşmaktadır, Otolog (hastanın kendisinden elde edilmiş) trombositlerin (PRP) içerdiği granüllerden açığa çıkan (degranülasyonu ile) en az yedi farklı büyüme faktör (sitokin) kemik ve yumuşak doku iyileşmesini teşvik etmek için kullanılmaktadır.
PRP içinde bulunan Growth Faktörlerden bazıları:

Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (PDGF),
İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF),
Transforme edici büyüme faktörü beta (TGF-β),
Fibroblast büyüme faktörü (aFGF, bFGF),
Epidermal büyüme faktörü (EGF)

Her ne kadar hastanın kendi kanı kullanılıyor olsa da elde edilme işlemi tam bir ciddiyetle ve çok dikkatli yapılmalıdır. Kan ürünlerinin kullanımıyla ilgili tüm kurallara uyulması gerekir.
Elde edilen Prp tedavisi ’nin 1.000.000 ya da daha fazla trombosit içermesi gerektiği kabul edilmektedir.

PRP TROMBOSİT TEDAVİSİ

Prp tedavisi yöntemi vakanın durumuna göre genellikle tek seans uygulanır. Ancak tekrar yapılacak ise 2 ila 4 haftalık aralarla yapılabilir ve ortalama  2-3 seans tekrar yapılabilir.
Prp tedavisi diğer teşvik edici yöntemler ile beraber kullanılabilir.

Prp tedavisi yönteminin kullanıldığı yerler;

 • Aşil Tendinopatileri
 • Diğer Tendinopatiler
 • Ön Çapraz bağ cerrahisinde takviye olarak
 • Kaynamayan kırıklar,
 • İyileşmeyen yaralar,
 • Tenisçi dirseği,
 • Topuk dikeni
 • Tendon iyileşmesi,
 • Kas yaralanmaları
 • Kalp cerrahisi,
 • Kıkırdak yenilenme
 • Cilt gençleştirme,
 • Disk rejenerasyon,
 • Diş sağlığı ve diş hekimliği uygulamaları, (örneğin kozmetik periodontal cerrahi, estetik diş rekonstrüksiyonları)
 • Çene Cerrahisi

Klinik ve Deneysel Uygulamalarımız:

Aşil tendonapatisi

1-Aşil Tendonundaki kabarıklığa dikkat!

AŞİL TENDONU KOPMASI

2-cilt kesisi

CİLT KESİSİ AŞİL TENDONU

3-Tendon açılarak debritman ve iyileşme teşviki yapılıyor

AŞİL TENDON AMELİYATI

4-Tendon içine PRP enjekte ediliyor

PRP TEDAVİSİ

5-Tendon kılıfı ince dikişlerle kapatılıyor

TENDON TEDAVİSİ

6-Kılıf (paratenon) kapatılmadan önce konulmuş kanülden Kılıfın içine Prp enjekte edilmesi

Aşil Tendon Kopmalarında Ameliyatsız Tedavi (PRP enjeksiyonu ve sonrasında kısa bacak alçısı)

Aşil Tendonu Yırtık Bölgesine PRP Enjekte Edilmesi

PRP ENJEKTE EDİLMESİ

Sonrasında 30 gün Plantar Fleksiyonda uygulanan Kısa Bacak Alçısı

KISA BACAK ALÇISI

30 gün Alçı Alınarak Menteşeli Bot

Menteşeli Bot ile Yürüme2.Ayda ki Hareket Genişliği

2,5 Ayda Aşilin Kuvveti (Normal yürüyüş yapabiliyor)

2,5 Ayda Aşilin Kuvveti (Normal yürüyüş yapabiliyor)

Ön Çapraz Bağ İyileşme Modelinde Prp tedavisi yöntemi ve  kullanımı (Tavşanlarda Deneysel Çalışma)

Tavşanlar üzerinde Yaptığımız çalışma sonuçları (Mayıs 2010 itibariyle):

Yeni Zelanda tavşanları üzerinde ekstraartiküler tünel içi tendon-kemik iyileşmesi modelinde trombositten zengin plazmanın etkisi kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  Her bir bacakta ULF, Enerji Absorbsiyonu ve sertlik olmak üzere üç parametre değerlendirilmiştir.  Sol bacak çalışma sağ bacak kontrol grubudur.  Çalışmamız tünel içi tendon-kemik iyileşmesinde TZP’nin etkisinin deneysel olarak karşılaştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır.  Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

 1. p6 ve p12 grupları  karşılastırıldığında p12 grubunda her üç parametre de daha yüksek çıkmıştır ancak istatistiksel olarak bakılınca sadece sertlik parametresinin yüksekliği anlamlı bulunmuştur.
 2. p6 ve k6 grupları karşılaştırıldığında her üç parametre p6’ da daha yüksektir.  ULF ve sertlikta anlamlı fark mevcutken enerji absorbsiyonunda belirgin fark bulunamamıştır.
 3. p12 ve k12 grupları karşılaştırıldığında her üç parametre p12 grubunda daha yüksektir ve bu yüksekliklerin üçü de istatistiksel olarak anlamlıdır.
 4. Altıncı hafta deneklerinin histolojik değerlendirmesinde p6’da  belirgin damarlanma artışı varken k6’da düzensiz fibröz dokular göze çarpmaktadır.
 5. Onikinci hafta deneklerinin histolojik değerlendirilmesinde p12’de tendon-kemik geçiş bölgesinde geniş ve düzenli kıkırdak dokusu mevcutken sağ bacaktaki geçiş bölgesinin kıkırdak dokusunun dar ve düzensiz olduğu görülmüştür.
 6. Power analizi “sigma stat 3,5” proğramı kullanılarak hesaplanmıştır.  Bu sonuçlara göre; TZP verilen tendon-kemik kompleksleri ile kontrol grubunun çekme testi sonuçlarının kıyaslanmasında 6. ve 12. haftaların bütün parametrelerinde çalışma grubu daha yüksek bulunmuş ve 6. hafta enerji absorbsiyonu hariç bütün parametrelerde fark anlamlı çıkmıştır.  Farkın anlamsız olduğu 6. hafta enerji absorbsiyonu  hariç bütün parametrelerde power analizi oldukça yüksek bulunmuştur.

Kayseri Ortopedi Doktoru

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır

Diz (Parsiyel Diz Protezi) - Total Diz Protezi - Diz Protezi Revizyonu - Menisküs - Ön Çapraz Bağ (Artroskopi) - Kalça (Parsiyel Kalça Protezi) - Total Kalça Protezi (Kalça Revizyonu) - Ayak-Ayak Bileği - Protez Cerrahisi - Omuz ve Dirsek (Omuz Protezi, Omuz Ve Dirsek Kırıkları) - El ve El Bileği - Travmatoloji (Kırık Cerrahisi)

Kayseri Ortopedi Doktorları

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Kayseri Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır

Kayseri'de Ortopedi ve Travmatoloji Merkezi'miz, ortopedi ve travmatoloji alanlarında modern teşhis ve tedavi yöntemlerini başarıyla uygulamaktadır.

Kayseri En iyi Ortopedi Doktorları

Kayseri de ortopedi doktorları arasında,Prof.Dr. Fatih Karaaslan Ortopedi ve Travmatoloji doktoru, sporcu yaralanmaları, ön çapraz bağ kopması, menisküs yırtılması ve tedavisi, diz ağrıları, aşil tendonu kopması ve omuz ağrıları ve tüm ortopedik hastalıklarda muayene ve tedavi yapmaktadır. Dünyam Kayseri Hastanesinde Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır